Newleaf Plantation

Perniagaan Tani Terkemuka yang Memberi Nilai kepada Pelanggan dan Pemegang Saham

Perladangan Durian Newleaf

Syarikat ini dimulakan oleh sekumpulan profesional yang berpengalaman luas dalam bidang perniagaan tani dan pengurusan ladang. Newleaf bukan hanya mengkhusus dalam penanaman durian, tetapi juga merangkumi bidang-bidang seperti eksport, perdagangan dan peruncitan buah-buahan yang mengagumkan ini. Matlamat kami adalah untuk memajukan industri durian ke tahap yang lebih tinggi dan mewujudkan agroekosistem yang lengkap.

Malaysia Durian Plantation MYGAP
Dusun durian Newleaf Plantation ialah dusun yang memiliki sijil MyGAP.
MyGAP.19.0181

Bidang Perniagaan Newleaf

Sebagai sebuah syarikat perladangan dan pengurusan global, Newleaf Plantation Berhad terlibat dalam rantai nilai yang lengkap. Perniagaan tani meliputi aktiviti huluan hingga hiliran serta R&D berterusan. Selain itu, kami juga menyediakan satu pakej perkhidmatan kepada para pelanggan untuk menyelesaikan masalah-masalah pertanian yang mereka hadapi. Pakej ini bertujuan untuk meningkatkan produktiviti dan keuntungan perusahaan pertanian.

Malaysia Durian Plantation and Farming

Perladangan & Pertanian

Malaysia Durian Manufacturing & Processing

Perkongsian Strategik dalam Perkilangan & Pemprosesan

Malaysia Durian International Trade,
Export and Retail

Perdagangan Antarabangsa, Eksport dan Runcit

Membuka Jalan Ke Era Baru Perladangan Durian Malaysia

Misi Newleaf adalah menghasilkan durian berkualiti dan mempromosikan durian Malaysia ke seluruh dunia melalui usaha bersama R&D dengan universiti dan kerjasama yang erat dengan pihak berkuasa kerajaan. Sebagai perintis ladang durian, kami yakin bahawa pertumbuhan ladang durian adalah tidak terbatas.

Pengiktirafan Antarabangsa

Durian Malaysia telah mendapat banyak perhatian rakyat China. Pada bulan Mei 2019, China meluluskan pengeksportan durian dari Malaysia dalam bentuk buah yang sempurna. Pada tahun 2019, CHINA CCTV telah mengiktiraf Newleaf Plantation Berhad sebagai “Overseas Chinese Role Model Corporation”.

Akhbar & Media

As seen on Media:

TheEdge Malaysia Durian Plantation Newleaf PlantationMalay Mail Malaysia Durian Plantation Newleaf PlantationNan Yang Malaysia Durian Plantation Newleaf PlantationBernama News Malaysia Durian Plantation Newleaf PlantationAstro Malaysia Durian Plantation Newleaf Plantation988FM Malaysia Durian Plantation Newleaf PlantationThe Sun Daily Malaysia Durian Plantation Newleaf PlantationOriental Daily Malaysia Durian Plantation Newleaf PlantationSinchew Malaysia Durian Plantation Newleaf PlantationMalaysia Durian Plantation South CHina Morning Post Malaysia Durian Plantation Newleaf Plantation

Shopping Cart
There are no products in the cart!
Subtotal
RM0.00
Total
RM0.00
Continue Shopping
0